De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een lichamelijke beperking recht hebben op de voorzieningen die ze nodig hebben. Het doel van deze wet is dat iedereen kan blijven deelnemen aan de maatschappij en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.


Solid Services & Solutions biedt door middel van maatwerkmodules de mogelijkheid om een woningaanpassing te realiseren om zelfstandig, in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.
 

Kunnen wij u helpen?

06 343 77 562
06 549 67 103
stuur een email
terugbel service


in samenwerking met
Leeuwerikstraat 29|6165SE Geleen|Tel. 06 343 77 562|E:
FJ Design